ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII зі змінами та доповненнями, в редакції від 01.05.2021, підстава Закон №1060-ІХ від 03.12.2020, Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Правил надання послуги з постачання теплової енергії» №830 від 21.08.2019, КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР оприлюднено публічний договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (без обслуговування внутрішньобудинкової системи), який розроблений відповідно до Типового договору затвердженого Постановою КМУ №830 від 21.08.2019.

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього договору публічної оферти:

факт отримання послуги з постачання теплової енергії;

– оплата послуги з постачання теплової енергії.

Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

Якщо Споживач не згодний з умовами Договору він письмово надсилає не пізніше 30 днів з моменту його оприлюднення на офіційному сайті Виконавцю акт розбіжностей до Договору.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ це Договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії.

Терміни і визначення в цьому договорі вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України та Законах України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, “Про теплопостачання”, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” та інших Законах України, а саме:

 • виконавець – суб’єкт господарювання, що надає послугу з постачання теплової енергії споживачу відповідно до умов договору;
 • індивідуальний споживач – фізична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує послугу з постачання теплової енергії для власних потреб та акцептував даний договір;
 • послуга – послуга з постачання теплової енергії (без обслуговування внутрішньобудинкових мереж), яка надається виконавцем;
 • постачання теплової енергії (теплопостачання) – господарська діяльність, пов’язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам протягом опалювального періоду за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору;
 • опалювальний період – період, протягом якого теплопостачальні організації постачають теплову енергію для потреб опалення;
 • опалювана площа (об’єм) приміщення – загальна площа (об’єм) приміщення без урахування площі лоджій, балконів, терас;
 • теплове навантаження – це загальна кількість теплової енергії, що витрачається системою опалення на підігрів приміщень до нормативної температури;
 • годинне теплове навантаження – кількість теплової енергії , що витрачається системою опалення на підігрів приміщень до нормативної температури протягом однієї години;
 • температурний графік теплової мережі – розрахункові значення температури теплоносія, які залежать від кліматичних умов (стосовно розрахункової зовнішньої температури повітря для системи опалення), після джерела теплопостачання на вході в теплову мережу будівлі і після повернення теплоносія від споживачів;
 • вузол комерційного обліку – вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом;
 • кількісний показник споживання теплової енергії – кількість одиниць виміру обсягу отриманої споживачем теплової енергії, визначена відповідно до показань вузла обліку та/або вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;
 • норми споживання теплової енергії (далі – норми споживання) – кількісні показники споживання теплової енергії, які використовуються для розрахунків за спожиту теплову енергію у випадках, передбачених законодавством;
 • тариф (ціна) на теплову енергію – грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;
 • плата за послугу з постачання теплової енергії – розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на теплову енергію та обсягу спожитої теплової енергії;
 • місця загального користування (далі МЗК) – це місця, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців, крім допоміжних приміщень;
 • обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобу­динкової системи опалення (далі ФВСО) – це втрати теплової енергії у трубопроводах та в обладнанні внутрішньобудинкової системи опалення поза межами опалювальних приміщень, опалювальних МЗК та допопоміжних приміщень, а також обсяг теплової енергії від транзитних ділянок трубопроводів цієї системи, що надходить у приміщення з індивідуальним опаленням та приміщення, у якому комунальна послуга з постачання теплової енергії не надається;
 • плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю за індивідуальним договором про надання послуг з постачання теплової енергії  (далі – індивідуальний договір), що включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем споживача;
 • акцепт – надання споживачем повної й безумовної згоди на укладення договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника.

Якісні та кількісні показники послуги розміщені на сайті виконавця –
КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР: teplo.drohobych.net

Облік послуги

Нарахування всім власниками приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку буде проводитися згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018р. №315 «Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг».

Обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі, визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будівлі:

 • одноповерхова будівля – 20%;
 • двоповерхова будівля – 18%;
 • триповерхова будівля – 16%;
 • чотириповерхова будівля – 14%;
 • п’ятиповерхова будівля – 12%;
 • шестиповерхова та вище будівля – 10%.

Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, приймаєтьсяяк частка від загального обсягу теплової енергії, спожитої на опалення будівлі при подачі теплоносія в опалювальні приміщення від:

 • автономної теплогенеруючої/когенераційної установки – 7%;
 • центрального теплового пункту або теплогенеруючої/когенераційної установки, яка не є автономною – 8%.

Зазначені обсяги на опалення МЗК та ФВСО розподіляються між всіма власниками приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Кожний власник приміщення сплачує за послуги в залежності від площі його помешкання по відношенню до загальної площі багатоквартирного будинку.

Плата за послугу складається з:

 • плати за обсяг теплової енергії на опалення приміщення споживача (стосується тільки тих мешканців, які користуються централізованим опаленням);
 • плати за обсяг теплової енергії на опалення МЗК (стосується всіх мешканців);
 • плати за обсяг теплової енергії на забезпечення ФВСО (стосується всіх мешканців).

Тариф на послугу з постачання теплової енергії для споживачів м. Дрогобича та м. Стебника встановлюється Дрогобицькою міською радою.

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З КП «ДРОГОБИЧТЕПЛОЕНЕРГО» ДМР

Шановні мешканці міст Дрогобича і Стебника

– споживачі послуги з постачання теплової енергії!

КП «ДРОГОБИЧТЕПЛОЕНЕРГО» ДМР повідомляє, що Законом України від 03.12.2020 № 1060-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послу»  (далі — ЗУ № 1060-IX) з 01.05.2021 до ЗУ «Про ЖКП» внесені зміни, у тому числі й щодо організації договірних відносин між виконавцями житлово–комунальних послуг та споживачами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 13 ЗУ «Про ЖКП», у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем послуги з постачання теплової енергії відповідний договір, з ними укладається індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії, що є публічним договором приєднання.

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги.

З урахуванням вказаного вище ПОВІДОМЛЯЄМО, що на сайті «Урядовий портал» опубліковано наступні постанови Кабінету Міністрів України:

 1. від 08 вересня 2021 р. № 1022 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830»: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-21-serpnya-2019-r-830-i080921-1022.
 2. від 08 вересня 2021 р. № 1023 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182»: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-a1023.

Вказаними постановами, зокрема, затверджені тексти типових індивідуальних договорів про надання комунальних послуг, що є публічними договорами приєднання, а саме:

Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії.

На виконання вимог ч. 5 ст. 13 ЗУ «Про ЖКП» повідомляємо, що тексти вказаних вище типових індивідуальних договорів про надання комунальних послуг, що є публічними договорами приєднання, опубліковані за посиланням:

Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії.

Зміни до Наказу №360 від 19.05.2020 «Про встановлення розміру плати за абонентське обслуговування».

Тарифи на послугу з теплопостачання теплової енергії для споживачів категорії населення, які будуть застосовуватись з моменту введення в дію публічних договорів, встановлено рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 15.10.2021р. №339. З даним рішенням можна ознайомитись на сайті КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР та на сайті Дрогобицької міької ради за посиланням: https://doc.drohobych-rada.gov.ua/№-339-рішення-виконавчого-комітету-дрог/.

АДМІНІСТРАЦІЯ КП «ДРОГОБИЧТЕПЛОЕНЕРГО» ДМР